Pamokų tvarkaraščiai (2020–2021 m. m. II pusmetis)

Klasių tvarkaraščiai ir Įskaitį tvarkaraštis talpinami gimnazijos MS Office 365 platformos TEAMS aplinkoje

 

3C, 4C, 4D klasių tvarkaraštis (kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu besimokantiems mokiniams)

7, 8, IA klasių tvarkaraštis (neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu besimokantiems mokiniams)

2A, 3A, 3B, 4A, 4B klasių tvarkaraštis (kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu besimokantiems mokiniams)

 


I PUSMEČIO ĮSKAITŲ TVARKARAŠTIS (neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu besimokantiems mokiniams)