Integruota istorijos, kūno kultūros ir muzikos pamoka St. Šimkaus konservatorijoje „Laisvi ir orūs", skirta atkurtos Lietuvos kariuomenės 100-mečiui paminėti

06Lapkričio mėn. 26 d. vyko atvira integruota  istorijos, kūno kultūros ir muzikos pamoka St. Šimkaus konservatorijoje „Laisvi ir orūs", skirta atkurtos Lietuvos kariuomenės 100-mečiui paminėti, kurią vedė istorijos mokytoja metodininkė Severija Rudeičiukienė, St. Šimkaus konservatorijos mokytojos kūno kultūros mokytoja metodininkė Rita Timirgailienė ir bendro fortepijono vyr. mokytoja Ilona Benetienė.

Šiomis dienomis  visa Lietuva šventė atkurtos Lietuvos šimtmetį. Lietuvą dėl savo geopolitinės padėties visą laiką kentėjo nuo priešų antplūdžio tiek iš rytų, tiek iš vakarų. Ne kartą mūsų šalį trypė svetimi batai, tačiau mes savo širdyse išsaugojome laisvės troškimą. Laisvę ir Nepriklausomybę reikia saugoti. Kariuomenė yra valstybės garantas. Laisvi ir orūs galime jaustis tik tada, kai stipri  mūsų kariuomenė. Kaip kūrėsi Lietuvos  kariuomenė, kokia jos didvyriška istorija pamatėme žiūrėdami dokumentinio kino filmo  „Lietuvos  šarvai - 1918-1923 m.“ ištraukas ir klausydamiesi mūsų gimnazijos mokinių Kristinos (IIIA kl.) ir Ligitos  (IVA kl.) prezentacijas apie svarbiausius karuomenės etapus iki šių dienų veržlios, susitelkusios, stiprios dvasios ir pasiruošusios atsakyti į visus iššūkius  kariuomenę.  

Visi žinome, kokią didelelę reikšmę turi fizinis pasiruošimas būsimai karinei tarnybai. St. Šimkaus konservatorijos antros klasės mokiniai pristatė reikalavimus kanditatuojantiems į profesinę karo tarnybą, o trečios klasės vaikinai energingai pademonstravo privalomus fizinio pasirengimo testo pratimus.

Daina karius lydėjo ir lydi visą šimtmetį. Ji suteikia kariams patriotiškumo, lydėjo į karą, parodė meilę ir pasiaukojimą Tėvynei.Tai puikiai atskleidė koncervatorijos moksleiviai. Su dideliu susidomėjimų klausėmės jų atliekamų  karo, partizaninio laikotarpio dainų,bei kūrinių fortepionui.

Praktinių užduočių metu, dirbdami grupėse, turėjome atsakyti į klausimą: „Kas, jei ne aš? Iš pristatytų užduočių atsakymų pamatėme, kad visi mokiniai yra patriotiški ir pilietiški. pasiruošę apginti savo šalies Laisvę, Tautos  garbę ir orumą  „Kas, jei  ne aš apgins Tėvynę, kas, jei ne aš išsaugos gimtą kalbą? Kas, jei  ne aš tęs senas tradicijas, kas, jei ne aš saugos protėvių žemę?“

Dėkojame mokytojoms už įdomią ir turiningą pamoką. Po pamokos apžiūrėjome  muzikų kalvę – St. Šimkaus konservatoriją, kuri neseniai paminėjo savo garbingą 95 metų jubiliejų.

                                           Tomas Juškėnas, IV A klasės gimnazistas